עשרת הכללים בעסקים מצליחים – מתוך מאמר ב TLV TIMES